Search Search Close

VERDIER

Kontinuerlig Forbedring:
Tørre å se nye veier for å se hva som kan gjøres enda bedre. Være bedre hver gang. Tørre å bruke og kommunisere unike produkter og egenskaper på en overbevisende og visuell måte så du vinner dine kunders oppmerksomhet i konkurranse med andre dyktige konkurrenter. Tørre å være kreativ og finne lønnsomme og effektive løsninger samt kunne kommunisere det du og bedriften står for med et enkelt og effektivt budskap. Ha høy kvalitet i alle ledd. Skape en sterk kultur gjennom stolte medarbeidere som identifiserer seg med bedriften og deres produkter.

Forretningsidé:

Kreative løsninger som vinner din oppmerksomhet og gjør både deg og dine kunder vellykket!

Visjon:

Fornøyde og Lønnsomme kunder som igjen begeistrer sine kunder!

Mål:

Være kundens 1.valg i å finne kreative og lønnsomme løsninger!

Verdier:
Våre 3 grunnverdier ”M-O-T” er grunnmuren for våre leve- og samarbeidsregler med våre kunder og leverandører. Det handler om å ha MOT nok til å utfordre det eksisterende, tørre å tenke nytt, annerledes og nyskapende.

M = Motivasjon
Vi drives av krevende og spennende oppgaver og prosjekter som krever det beste fra begge parter.

O = Oppmerksomhet
Kreative og konkurransedyktige produkter og løsninger som vinner dine kunders oppmerksomhet.

T = Tillit
Gjensidig tillit skapes gjennom gode produkter og et forpliktende og lønnsomt samarbeid.